13.09.2018

Оголошено конкурсу на посаду директора Андрушівської гімназії

 


13.09.2018

Перелік питань для письмового тестування з метою визначення рівня знань законодавства у сфері освіти

 


30.05.2018

Ми зорям замовим щасливую долю, широких і світлих доріг

 


30.05.2018

Вони - твоя надія, Україно

 


13-09-2018, 15:20, Новини, Сторінка для батьків
Оголошено конкурсу на посаду директора Андрушівської гімназії


АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

12.09.2018 р.№109-К

 

Про затвердження примірного переліку завдань

конкурсу на посаду керівника

та критеріїв їх оцінювання

 

Відповідно Положення про конкурс на посаду керівниказакладу освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженого рішенням двадцять третьої сесії Андрушівської районної ради від 22 серпня 2018 року № 13 та в зв’язку з проведенням конкурсів на заміщення вакантних посад директорів:інклюзивно-ресурсного центру, Новоівницької ЗОШ І-ІІІ ст., Андрушівської гімназії та дитячої юнацько- спортивної школи

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити примірний перелік завданьКонкурсу та критеріїв їх оцінювання (додається).

 

2. Головному спеціалісту відділу освіти Драгуновій В.В. оприлюднити

примірний перелік завдань Конкурсу та критерії їх оцінювання на веб-сайті Андрушівської районної державної адміністрації.

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти /Л.В.Ковальчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеріїоцінюванняписьмовоготестування

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %)вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

 

Критеріїоцінюванняпрофесійноїкомпетентностікандидатів за результатами розв’язанняситуаційногозавдання

Під час оцінюванняпрофесійноїкомпетентностікандидатів за результатами розв’язанняситуаційногозавдання за кожною окремоювимогоювиставляютьсятакібали:

2 бали - кандидатам, професійнакомпетентністьякихвідповідаєвимозі та яківиявилиглибокізнання, уміння, компетенції, необхідні для ефективноговиконанняпосадовихобов’язків;

1 бал - кандидатам, професійнакомпетентністьякихвідповідаєвимозі в обсязі, мінімальнодостатньому для виконанняпосадовихобов’язків;

0 балів - кандидатам, професійнакомпетентністьяких не відповідаєвимозі.

Кандидати, якіпід час розв’язанняситуаційногозавданняотрималисередній бал 0,5 абонижче за однією з вимогвважаються такими, що не пройшли конкурс. Такікандидати не допускаються до черговогоетапу конкурсу.

Критеріїоцінюванняпублічної та відкритоїпрезентації перспективного плану розвитку закладу загальноїсередньоїосвіти

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір

 

 

 

 

 

 

Зразокситуаційного завдання

 

Олена взяла щоденник, у який я тільки-но поставив середню оцінку, і, відвернувшись, змахнула сльозу. Розумію, вона, звісно ж, розраховувала на більше. Нелегко учитися в школі молодшому в сім’ї, якщо старший був учнем зразковим… Олена — третя дитина в родині. Дівчинка здібна, одна з кращих у класі. Але пам’ятають учителі старшу Іру. От була учениця. Олена переважно програє в порівнянні зі старшою сестрою. І здібності не ті, і завзятості характеру такої немає. Іншу на її місці хвалили б постійно. Але вчителі чекають від неї чогось більшого. Оцінки ставлять не найвищі. От і я поставив сьогодні Олені лише «задовільно», хоча іншому за відповідь, напевне, поставив би й більше. Я теж чекаю від дівчинки чогось такого… Вважають, що людина стає кращою і сильнішою, якщо від неї вимагають більшого, ніж вона робить…

 

1. Чи вважаєте ви правильною цю педагогічну позицію вчителя?

2. Чи правильні його підходи до оцінки праці дівчинки?

3. Опишіть свої психолого-педагогічні пошуки шляхів до дитини.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

11.09.2018 № 316

 

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду директора Андрушівської гімназії

Найменування закладу

Андрушівська гімназія

Місцезнаходження закладу

13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Шкільна, 5

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу

- вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- стаж роботи за фахом не менше трьох років на момент подання документів.

Перелік документів для участі у конкурсі

- - заява про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку з наданням згоди на обробку персональних даних (далі Порядок) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника;
- копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
- заява про відсутність конфлікту інтересів згідно із додатком 3 до Порядку.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.
Претендент має право зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши письмово про це комісію.

Складові конкурсу

- перевірка письмового тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р., на яке відводиться до 60 хвилин для надання відповіді на 30 запитань у формі тестів. Максимальна кількість балів 30. За результатами тестування виставляється результат «зараховано» (18 і більше правильних відповідей) або «не зараховано» (17 і менше правильних відповідей).
- перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, на яке відводиться 10 хвилин для надання відповіді. Максимальна кількість балів 10.

Кінцевий термін подання документів

17:00 год. 03 жовтня 2018 року

Місце подання документів

м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1, каб. № 63

Дата та місце проведення конкурсу

12 жовтня 2018 року, 10:00 год.,

м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1

Відповідальна особа

Ковальчук Людмила Вадимівна, тел.:(04136)2-15-33,

e-mail: avorda@ukr.net

 

Начальник відділу освіти

райдержадміністраціїЛ.В.Ковальчук


 

2010 - 2015 © Андрушівська гімназія